from @kyon_zwei: @bunny_burrow 串家かな?

@bunny_burrow 串家かな?